GK tư vấn Sinh trắc vân tay đến các mẹ, các chị trong Ủy Ban Nhân Dân phường Tân Phú, Quận 9

0
697

Hôm nay 17/10/2018

GK đã có buổi gặp mặt và tư vấn phương pháp Sinh trắc vân tay đến các mẹ, các chị trong Ủy Ban Nhân Dân phường Tân Phú, Quận 9.?

Hứa hẹn một mùa sinh trắc sôi động cùng Đảng, cùng các con em cán bộ của Đảng ?