TRÍ THÔNG MINH VÀ GEN DI TRUYỀN

Các mẹ đã biết chưa????

Sinh trắc học dấu vân tay đề cập đến sự liên quan giữa vân tay và não bộ là một nghiên cứu về di truyền học. Mặt khác ngành sinh trắc học dấu vân tay là một phương pháp khoa học khám phá tiềm năng con người dựa trên khoa học về gen, phôi thai học, sinh trắc học dấu vân tay, khoa học thần kinh học và tâm lý học trẻ em ?‍??‍?

—————————————

??Tiến sĩ Harol Cummins (1894 – 1976) 
Năm 1926, tiến sĩ Harol Cummins được xem là cha đẻ của ngành Nghiên cứu khoa học dấu vân tay, đưa ra lý luận chỉ số cường độ vân tay Pi (Pattern Intensity). Giá trị RC, số lượng tam giác điểm, hình dạng vân tay, vị trí hình dạng vân tay ở những ngón khác nhau có liên quan đến tiềm năng và trí tuệ của con người.

?Năm 2010 ADRC- Asian Dermatoglyphics Research Center- Trung tâm nghiên cứu Vân tay học Châu Á được thành lập với mục đích dùng hệ thống máy vi tính hiện đại hỗ trợ cho công tác thống kê, nghiên cứu chuyên sâu về vân tay học. ??

—————————————–

?Bài báo cáo phân tích liên quan đến trí thông minh của mỗi cá nhân, từ đó cho phép mỗi cá nhân phát triển trong lĩnh vực có trí thông minh nổi trội. Bài báo cáo cũng giúp mỗi cá nhân biết được điểm mạnh để kích hoạt và điểm yếu để cải thiện, chính vì vậy mà mỗi người nên có một bài báo cáo phân tích để phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. Số lượng các dây thần kinh của mỗi người khi sinh ra là khác nhau. Số lượng các dây thần kinh là bẩm sinh, nhưng sự kết nối các dây thần kinh là không bẩm sinh, do đó cần phải kích hoạt tiềm năng để tạo nên nhiều sự kết nối trong não bộ??

Bài báo cáo phân tích đánh giá các yếu tố di truyền. Khả năng là yếu tố di truyền, còn sở thích là do môi trường và giáo dục tác động. Khả năng và sở thích có thể song hành hoặc đôi khi không song hành với nhau. Khám phá khả năng của cá nhân thông qua bài báo cáo phân tích giúp chúng ta hình thành sở thích đúng với sở trường của mình ngay từ khi còn nhỏ để đạt được sự phát triển toàn diện. ??????

Giờ thì các mẹ đã hiểu rồi nhé! Cùng tham gia với GK nào???